Medlemskort


Du finner et digitalt medlomskort

gjennom appen Rubic Connect


Alternativt kan du logge inn på Mine sider hos Rubic.


Vi tilbyr fysisk medlemskort til de som ønsker det.

Ønsker du kortet tilsendt må du betale kr 20.


Ta kontakt med oss på sosiale medier eller på epost post@forzatromso.no.